d.d. 23-10-2020

Gevraagd: een lid voor de werkgroep Wmo

 De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is ingesteld door de gemeente Brummen om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over het sociale domein. Dit domein omvat de werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

De MAR is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en acht leden.
Op basis van kennis en ervaring zijn de taken van de leden over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld. In principe worden per jaar tien vergaderingen gehouden, meestal op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
De leden ontvangen een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor leden van de MAR gelden de volgende voorwaarden:

  • De leden zijn woonachtig in de gemeente Brummen.
  • De gevraagde kandidaat hebben kennis van en ervaring in het werkveld van de Wmo, of voelen er zich op andere wijze bij betrokken.
  • De leden kunnen zich mondeling en schriftelijk uitdrukken.
  • De leden zijn bereid gemiddeld een dagdeel per week aan de werkzaamheden binnen de MAR te besteden.
  • Zo nodig worden gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond.
    Hetzelfde geldt voor regionale en landelijke bijeenkomsten in het sociaal domein.
  • Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen de leden niet werkzaam zijn bij de Gemeente Brummen of bij één van de regionale samenwerkende gemeenten of bij andere instanties, waarover de MAR adviseert.
  • De MAR laat zich zo nodig bijstaan door ervaringsdeskundigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

B.R. van Beusekom, voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-43927016).

Tevens vindt u informatie op www.margemeentebrummen.nl

Heeft u interesse, dan graag voor 1 december 2020 uw brief met motivering en CV mailen naar de MAR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


d.d. 25-02-2020

We hebben een eigen facebookpagina, volg ons om bij te blijven van het laatste nieuws.

facebook volgbutton