d.d.26-10-2018

evertbrinkhorst

Met veel respect voor zijn levenslust en wilskracht, ondanks zijn vele gezondheidsproblemen,

hebben we afscheid genomen van 

ons gewaardeerd MAR lid

EVERT BRINKHORST

Evert heeft zich zeer lange tijd ingezet voor de gehandicapte en chronisch zieke mens door het geven van adviezen en als pleitbezorger

bij vooral fiscale en gemeentelijke instanties.

We verliezen in hem een waardevolle ervaringsdeskundige met kennis van regelgeving.

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe.

Leden van de 

Maatschappelijke Advies Raad gemeente Brummen

d.d.26-10-2018
Pagina