Om de missie en visie van de adviesraad waar te maken zijn de leden van de raad ervaringsdeskundigen op tenminste één van de drie beleidsterreinen van het sociaal domein. en zijn ze persoonlijk gemotiveerd om te participeren in de beleidsvorming en -evaluatie van het sociaal beleid in de gemeente Brummen.

De Maatschappelijke Advies Raad Brummen bestaat uit de volgende leden:

De heer B. van Beusekom – voorzitter

De heer B. van Beusekom – voorzitter

Mevrouw C. van den Broek – secretaris

Mevrouw C. van den Broek – secretaris

De heer S. van Asperen – penningmeester, lid / werkgroep WMO

De heer S. van Asperen – penningmeester, lid / werkgroep WMO

Mevrouw J. Thijsen – lid / werkgroep WMO

Mevrouw J. Thijsen – lid / werkgroep WMO

Mevrouw S. Cox - lid / werkgroep participatie

Mevrouw S. Cox - lid / werkgroep participatie

De heer H.Venselaar - lid / werkgroep participatie

De heer H.Venselaar - lid / werkgroep participatie

Heer W. Elshof - lid / werkgroep participatie

Mevrouw G. Breuer - lid / werkgroep jeugd

De heer E. van Gessel - lid / werkgroep jeugd

 

Wilt u ons persoonlijk spreken dat kan.
Hier kunt u onze telefoonnummers vinden.