Om de missie en visie van de adviesraad waar te maken zijn de leden van de raad ervaringsdeskundigen op tenminste één van de drie beleidsterreinen van het sociaal domein. en zijn ze persoonlijk gemotiveerd om te participeren in de beleidsvorming en -evaluatie van het sociaal beleid in de gemeente Brummen.

De Maatschappelijke Advies Raad Brummen bestaat uit de volgende leden:

De heer B. van Beusekom – voorzitter
De heer B. van Beusekom
– voorzitter-
Mevrouw C. van den Broek – secretaris
Mevrouw C. van den Broek
– secretaris -
De heer S. van Asperen – penningmeester, lid / werkgroep WMO
De heer S. van Asperen
– penningmeester-
- lid / werkgroep WMO-
De heer H.Venselaar - lid / werkgroep participatie
De heer H.Venselaar
- lid / werkgroep participatie-
Heer W. Elshof
- lid / werkgroep participatie-
Mevrouw G. Breuer
- lid / werkgroep jeugd-
Mevrouw I. Rekers<br/> - lid / werkgroep jeugd-
Mevrouw I. Rekers
- lid / werkgroep jeugd-
Mevrouw M. Snelders
De heer Rob van Oostveen
De heer R. van Oostveen
De heer E. van Gessel - lid / werkgroep jeugd

Wilt u ons persoonlijk spreken dat kan.
Hier kunt u onze telefoonnummers vinden.