Willem Elshof

27 augustus 1953
Geboren en getogen in Eerbeek en vanaf januari 2020 lid van de Mar met als aandachtsgebied
Participatie, Minima en Schuldhulpverlening.
Ik heb ruim 40 jaar gewerkt bij het GAK en het latere UWV in verschillende functies en heb ruime
ervaring met ketenmanagement, claimbeoordeling en re-integratie.
Gedurende 10 jaar ben ik vice voorzitter geweest bij de Stichting Sport Kompas voorheen
Rhienderoord.
Nog steeds “aktief“ waterpoloër en lid van Zwem en waterpolovereniging De Spreng.
Met mijn kennis en ervaring van de Sociale Zekerheid wil ik graag de verbindende schakel zijn tussen
lokaal beleid en de inwoners van de gemeente Brummen.
Voor mij is belangrijk dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen in onze samenleving voor zo ver
hij of zij dit wil en kan.

willem elshof

Mijn naam is Simone Cox.
Ik heb bestuurskunde gestudeerd in Twente. Daarna ben ik zelfstandig subsidie adviseur geweest.
Sinds 1 januari 2020 ben ik lid van de MAR in de gemeente Brummen.

 Simone Cox

Gineke Breuer

Mijn naam is Gineke Breuer en ik ben op 20 april 1949 geboren in Boxtel.
Sinds 1 januari 2019 ben ik als lid van de MAR benoemd specifiek voor jeugdzaken.
De Maatschappelijke Advies Raad zocht nieuwe leden die affiniteit hebben met de doelgroepen in het sociale domein en in het bijzonder voor de werkgroep Jeugdwet.
Dit sprak mij vanuit mijn werkverleden erg aan. Ik wil mij maatschappelijk inzetten en dit samen met de andere MAR leden doen.

Ik kom uit Brabant en ik woon sinds 1991 in Brummen. Voordat ik naar Gelderland verhuisde heb ik vele jaren met werkende jongeren in het Vormingswerk gewerkt en later op het ROC in het onderwijs.
Ik heb bijna 22 jaar tot aan mijn pensionering als maatschappelijk werker bij Stichting Halt Gelderland gewerkt. Mijn werkzaamheden waren vooral gericht op contacten met jongeren en ouders/verzorgers en gaf ik voorlichtingslessen over de gevolgen van jeugdcriminaliteit op scholen en jongerencentra. Uitdagingen om samen met andere ketenpartners jongeren weer op het rechte pad te krijgen en/of te houden, gaven mij energie.

Naast het meedenken en meedoen met alles wat in de MAR aan de orde komt, wil ik mij vooral richten op organisaties en personen in de gemeente Brummen, die zich bezig houden met jeugd. En zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een goed jongerenbeleid.

Gineke Breuer

Barend R. van Beusekom, arts n.p. MPH

Geboren 14 februari 1947 in Rotterdam
1974-1982 Huisarts in Voorschoten
1982-1992 Geneesheer-directeur verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp
1992-2005 Senior-inspecteur voor de Gezondheidszorg
In 2005 verhuisd van Voorschoten naar Brummen
2005-2013 Lid Raad van Toezicht Ziekenhuisgroep Twente
2006-2014 Ouderling Protestantse Kerk Brummen
2007-2010 Voorzitter bestuur Wereldwinkel Brummen
2006- 2017 werkzaam als adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg
2007-2017 lid klachtencommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg

Mijn lange ervaring in de zorg en zorg gerelateerde functies wil ik als lid van de taakgroep WMO
en als voorzitter van de MAR graag inzetten voor het welzijn van de inwoners van de Gemeente Brummen.

Egbert van Gessel


Ik ben Egbert van Gessel en sinds 1 januari 2019 lid van de Maatschappelijk Adviesraad (MAR) met als aandachtsgebied Jeugd.
Sinds 2009 ben ik woonachting in de gemeente Brummen.

Ik heb bijna 30 jaar in de Jeugdzorg gewerkt, voornamelijk bij de Jeugdreclassering.
Na mijn pensioen in 2015 ben ik actief in het vrijwilligerswerk alhier op verschillende fronten.

In het najaar van 2018 heb ik gereageerd op een oproep van de MAR, aangezien de werkgroep Jeugd niet bezet was.
Ik hoop door mijn lange ervaring in de Jeugdzorg een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de jeugd in de gemeente.