Jan Bijl.
Tijdens mijn arbeidzame leven ben ik werkzaam geweest als bewegingstherapeut bij een instelling voor mensen met een geestelijke beperking.
Ook heb ik gewerkt als personeelsfunctionaris bij de overheid.
Als MARlid zijn mijn aandachtsvelden het minimabeleid van de gemeente Brummen en de Participatiewet w.o. werk en inkomen