Willem Elshof

27 augustus 1953
Geboren en getogen in Eerbeek en vanaf januari 2020 lid van de Mar met als aandachtsgebied
Participatie, Minima en Schuldhulpverlening.
Ik heb ruim 40 jaar gewerkt bij het GAK en het latere UWV in verschillende functies en heb ruime
ervaring met ketenmanagement, claimbeoordeling en re-integratie.
Gedurende 10 jaar ben ik vice voorzitter geweest bij de Stichting Sport Kompas voorheen
Rhienderoord.
Nog steeds “aktief“ waterpoloër en lid van Zwem en waterpolovereniging De Spreng.
Met mijn kennis en ervaring van de Sociale Zekerheid wil ik graag de verbindende schakel zijn tussen
lokaal beleid en de inwoners van de gemeente Brummen.
Voor mij is belangrijk dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen in onze samenleving voor zo ver
hij of zij dit wil en kan.

willem elshof